DSC09083W dniu 16 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Laureatami edycji 2013 zostali:

1. W dziedzinie nauk humanistycznych       – dr hab. Piotr Krajewski

2. W dziedzinie nauk ścisłych                     – dr Michał Rachwalski
                                                                    – dr Bartosz Zieliński

3. W dziedzinie nauk technicznych             – dr Przemysław Ignaciuk

4. W dziedzinie sztuki                                 – dr szt. Łukasz Kwiatkowski

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN. Nagrody wręczali również Prezydent Miasta Łodzi –Hanna Zdanowska oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych – prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. 

Zapraszamy do Galerii