W dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Laureatami edycji 2014 zostali:

1. W dziedzinie nauk humanistycznych – dr Robert Czulda

2. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych – dr hab. n. med. Wojciech Fendler

3. W dziedzinie nauk technicznych – dr hab. inż. Anna Fabijańska

4. W dziedzinie nauk ścisłych – dr inż. Łukasz Albrecht

5. W dziedzinie sztuki – dr szt. Marzena Łukaszuk

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN.