Wydawnictwa ciągłe Odziału:

 

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Kwaralnik poświecony modelowaniu ekonomicznemu i metodom ilościowym. Ukazuje sie od 2009 roku.

www.cejeme.com