Informacje dotyczące trybu składania wniosków oraz założeń przyjętych przy ich rozpatrywaniu przez Komisję ds. działalności upowszechniącej naukę.

Wnioski

 

Informacje dotyczące trybu składania raportów oraz założeń przyjętych przy ich rozpatrywaniu przez Komisję ds. działalności upowszechniającej naukę.

Raporty