W dniu 18 lutego, o godz. 14.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w auli Budynku D przy ul. Matejki odbędzie się posiedzenie Komisji Biotechnologii. W czasie spotkania wykład pt. „Biologia w XXI w. – czy istnieje alternatywa dla redukcjonizmu?" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, czł.koresp.PAN.