• przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

Aktualności