• przewodniczący: dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ

Aktualności