Akademia Sztuk Pięknych Już po raz szósty Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi we współpracy z KAUS Urbino zaprasza studentów, artystów i miłośników sztuki do udziału w Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA.

Uniwersytet Łódzki „Łódzkie Eureka 2017” w kategorii nauka otrzymał projekt naukowo–badawczy prof. Anety Pawłowskiej, której zespół opracował metodologię naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki oraz jej implementację w łódzkich muzeach.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Konkursowe jury honoruje wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia, w tym m.in. nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące sukcesy. W każdej edycji przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka.

Wyróżniony projekt dotyczył stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej.

Wręczenie statuetki „Łódzkie Eureka” nastąpi podczas uroczystej inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaplanowanej na 16 kwietnia.

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o nadaniu tytułu doktora honoris causa księdzu Adamowi Bonieckiemu. Uroczystość odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym (od godz. 16:00).

Promotorem doktoratu honoris causa księdza Adama Bonieckiego będzie Pani Profesor Barbara Bogołębska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 22 marca 2018 w Auli 1000 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się unikatowe wydarzenie - I Kongres Suicydologiczny, którego tematyką były perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce.

Celem Kongresu było wypracowanie porozumienia pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną dotyczącą profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce. Specjaliści z zakresu medycyny, psychologii, kryminalistyki, prawa i socjologii zaprezentowali aktualny stan wiedzy oraz działania podejmowane w tym obszarze, nie zabrakło również warsztatów tematycznych.

Zdaniem zagranicznych ekspertów był to największy kongres suicydologiczny w Europie.

Szczegółowy opis Kongresu na stronie: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

Uniwersytet Medyczny

Akademia Medyczna Lodz dol Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaprasza do udziału w pierwszej edycji międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej, której tematyka obejmie wybrane zagadnienia ściśle powiązane ze specjalnościami prowadzonymi przez jednostkę. Panele tematyczne w ramach zaplanowanych dni poszczególnych Katedr (Organów, Fortepianu, Kameralistyki, Klawesynu i Muzyki Dawnej, Jazzu) skupiają się wokół specyfiki wykonawstwa instrumentalnego, jego historycznych i praktycznych uwarunkowań,
a także budowania twórczej interpretacji zarówno dzieł solowych, jak i kameralnych, dotykając także zawsze aktualnych zagadnień związanych ze sztuką improwizacji.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 28 marca 2018 roku.