Podczas dorocznego posiedzenia Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk został wybrany wiceprezesem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts – EASA).

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie i ma na celu popieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej. Wśród kilkuset członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, w tym 29 laureatów Nagrody Nobla, jest także wielu naukowców i artystów z innych regionów świata. Członkami EASA z Polski są m.in. Stefan Angielski, Jerzy Buzek, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Penderecki, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Zoll, abp Alfons Nossol, Maciej Nowicki, Ryszard Tadeusiewicz.

Honorowymi patronami organizacji są m.in. królowie Hiszpanii i Belgii, Wielki Książe Luksemburga oraz wybitni politycy tacy jak Hans-Dietrich Genscher, Alfred Gusenbauer, Ivan Gašparovič, Jean-Claude Juncker, Helmut Kohl, Romano Prodi, Jaques Santer, Guy Verhofstadt, Arpád Göncz, Franz Vranitzky.

www.aktualnosci.pan.pl

Dnia 11 grudnia 2014 r. (czwartek) w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, odbędzie się 127. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

www.aktualnosci.pan.pl

W dniach 6 - 7 listopada w siedzibie stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie odbyła się zorganizowana we współpracy z Ambasadą RP w Rzymie konferencja poświęcona nowym perspektywom współpracy naukowo-badawczej między Polską a Włochami.

www.aktualnosci.pan.pl

Podczas gali wręczania Pereł Polskiej Gospodarki magazynu Polish Market Honorową Perłą Specjalną wyróżniony został Profesor Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Laudacje na cześć laureata wygłosili Profesor Marek Krawczyk Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Podczas tej samej gali Honorową Perłę w kategorii nauka otrzymał członek PAN Profesor Henryk Samsonowicz.

Akademia składa wyróżnionym członkom korporacji serdeczne gratulacje.

www.aktualnosci.pan.pl

W dniu 23 października 2014 r. (czwartek) w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, odbyła się 126. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

www.pan.pl