Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny przyznała nagrody, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.

Prof. dr hab. Wojciech Burszta, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, kierownik Katedry Antropologii Kultury Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

www.aktualnosci.pan.pl

Prof. dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN został laureatem Literackiej Nagrody Nike 2014 za książkę „Zajeździmy kobyłę historii".

„Ta rewelacyjna książka odświeża spojrzenie na Polskę - jaka była, jaka jest, jaka będzie. To rzecz dla każdego, kto w spojrzeniu na kraj nie chce utracić historycznej perspektywy, poczucia ciągłości"( Tadeusz Sobolewski, Gazeta Wyborcza 6 października 2014). Werdykt jury został przyjęty owacją na stojąco przez publiczność obecną na uroczystości.

Polska Akademia Nauk składa Panu Profesorowi serdeczne gratulacje.

www.aktualnosci.pan.pl

W dniu 23 października 2014 r. (czwartek) o godz.11.00 w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4 odbędzie 126 sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

W porządku obrad m. in.: wybory Prezesa PAN oraz referat naukowy prof. Zbigniewa Szawarskiego, przewodniczącego Komitetu Bioetyki PAN.

www.aktualnosci.pan.pl

Polska Akademia Nauk organizuje międzynarodową konferencję pt. „Bezpieczeństwo publiczne a prawo obywateli do prywatności – aspekty etyczne", podczas której przedstawione zostaną istniejące w krajach Unii Europejskiej i w USA zasady monitorowania bezpieczeństwa obywateli i możliwości zachowania przez nich prawa do prywatności, jak również omówione będą etyczne aspekty tej problematyki.