W dniu 19 marca br., podczas 128 sesji, Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało prof. Jerzego Duszyńskiego na Prezesa PAN w kadencji 2015 – 2018.

www.aktualnosci.pan.pl

W dniach od 10 do 13 maja 2015 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Muiti-Pole Approach to Structural Science". Jest to kontynuacja konferencji Multipole-1, która została zorganizowana w listopadzie 2011 roku.

Tematem konferencji, organizowanej również, jako podsumowanie Międzynarodowego Roku Krystalografii, są przede wszystkim biologiczne i chemiczne badania strukturalne, z głównym naciskiem na krystalografię.

multipole-meetings.org

Artykuł prof. Tadeusza Robaka pt. „Bortezomib-Based Therapy for Newly Diagnosed Mantle-Cell Lymphoma" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie medycznym "The New England Journal of Medicine" (March 5, 2015, Vol. 372, No. 10).

"The New England Journal of Medicine" to recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society, jedno z najbardziej uznanych czasopism medycznych o Impact Factor 54.42.

To szczególne wyróżnienie dla autora i jego zespołu, a także wielki sukces dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W dniu 19 marca 2015 roku (czwartek) w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, odbędzie się 128. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, w trakcie której odbędą się Wybory Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.

www.aktualnosci.pan.pl

Trzy projekty zgłoszone przez polskie konsorcja przeszły do kolejnego etapu konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcja badawcze wyłonione przez Komisję Europejską (KE) otrzymają po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego etapu, uzyskają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

Na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs jest dwuetapowy. Na zakończenie pierwszego etapu wyłonione zostają najlepsze propozycje, którym Komisja Europejska przyznaje fundusze na opracowanie pełnego wniosku. Po drugim etapie nagrodzeni otrzymają dofinansowanie na realizację projektów złożonych w rama konkursu.
Wśród trzech polskich konsorcjów, które przeszły do drugiego etapu znajduje się konsorcjum łódzkie, którego uczestnikiem jest Centrum Badań Moleularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.