W dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN przy ul. Sienkiewicza 112 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi. Wykład pt. " Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele stałym - dlaczego i po co?", wygłosił prof. dr hab. Marek Potrzebowski, czł. koresp. PAN, Dyrektor CMBiM PAN.


W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału, podczas którego wykład pt. "Etyka w nauce w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz w planowanej nowelizacji ustawy o PAN wygłosi prof.dr hab.n.med. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji Etyki PAN.

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej  Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ  odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład pt.: Szkoła doktorska na PŁ w świetle Ustawy 2.0  wygłosił  prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki PŁ.

W dniu 01 kwitnia 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi. Dominującym tematem spotkania było funkcjonowanie Instytutów PAN w strukturach Akademii ich rola i znaczenie w świetle planowanej zmiany Ustawy o Akademii oraz problemy związane z organizowaniem szkół doktoranckich. Wypowiadano się również na temat naboru nowych członków do Korporacji w IV kw. br. Zebrani stwierdzili, że konieczna jest wymiana poglądów w szerokim gronie na temat propozycji zawartych w projekcie wdrażanej „małej” Ustawy oraz planowanej nowelizacji Ustawy o PAN.

We wtorek, 19 czerwca 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego odbyło sie Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład wygłosiła Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak.