Magda Olczyk z Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi została laureatką siódmej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus" 2016. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 6 listopada.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

United European Gastroenterology uhonorowało prof. Jakuba Fichnę, Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych, Rising Star Award – nagrodą przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy UEG. Corocznie wyróżnienie to przyznawane jest 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi.

PAN

Dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Kierownik Zakładu Biochemii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015. Wyróżnienie zostało przyznane za "wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego".
Wręczenie nagrody miało miejsce w trakcie 131. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dn. 3 grudnia br. w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Paweł Patora dziennikarz „Dziennika Łódzkiego" został laureatem szóstej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus"2015. Redaktor Patora jest także laureatem tej Nagrody z roku 2010. W ubiegłym roku był do niej nominowany.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

W niedzielę, 8 listopada 2015 r. o godzinie 18 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbędzie się uroczysta gala wręczenia Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

Konkurs to wspólna inicjatywa Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Seminarium Duchownego.