Rozmowa z prof. Aleksandrem Welfe, prezesem oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się posiedzenie Przewodniczących Komisji działających przy Oddziale. W trakcie spotkania Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł koresp. PAN oraz Wiceprezes - prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN wręczyli zgromadzonym akty nominacyjne na Przewodniczących Komisji kadencji 2015-2019.

Omówione zostały także możliwości wsparcia finansowego działalności Komisji przez Oddział oraz plany działalności Komisji na rok 2015.

Lutowe spotkanie w Klubie Akademickim, tradycyjnie poświęcone było przyrodzie polskiej. Wykład pt. „Wilk – święty czy grzesznik" wygłosił prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Po wykładzie odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska.

Spotkanie odbyło się w środę, 11 lutego 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

W dniu 18 lutego, o godz. 14.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w auli Budynku D przy ul. Matejki odbędzie się posiedzenie Komisji Biotechnologii. W czasie spotkania wykład pt. „Biologia w XXI w. – czy istnieje alternatywa dla redukcjonizmu?" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, czł.koresp.PAN.

W dniu 18 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki w szkołach średnich w świetle dostępnych podręczników" wygłosi prof. dr hab. Jan Hartman.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 15.00 w Instytucie Filozofii UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (sala 16 – aula).