W dniu 11 grudnia br. w Oddziale PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137, odbyło się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki: treści, funkcje, cele" wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa.

W dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN przy ul. Sienkiewicza 112 (budynek A, sala 09) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych przy PAN, w ramach którego wykład pt.: Współczesne metody diagnostyki i leczenia bólu wygłosi dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski.

Gościem listopadowego spotkania w Klubie Akademickim był prof. dr hab. Roman Goś z Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, który wygłosił wykład pt. Jaskra – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 listopada 2014 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

18 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Etyki działającej przy Oddziale PAN w Łodzi, połączone z promocją książki Tadeusza Skalskiego pt. „Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu".

W dniu 14 listopada 2014 r. gościem Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych PAN był dr Hieronim Jakubowski (Rutgers University, New Jersey Medical School, Department of Microbiology, Biochemistry & Molecular Genetics, International Center for Public Health, Newark, NJ, USA), który wygłosił wykład pt.: Beyond Cholesterol - Emerging Cardiovascular Risk Factors