Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, instytucji finansujących badania naukowe oraz reprezentanci krajowego środowiska akademickiego wzięli udział w debacie "Konflikt czy sztafeta pokoleń" w dniu 6 listopada br. Organizatorami spotkania byli Akademia Młodych Uczonych PAN i Oddział PAN w Łodzi, w którego siedzibie toczyły się obrady.

Podczas październikowego spotkania inaugurującego nowy rok działalności Klubu Akademickiego odbył się uroczysty koncert. Z okazji Jubileuszu 90-tych urodzin, koncert ten, w wykonaniu studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, poświęcony został prof. dr hab. Jerzemu Kroh, czł. rzecz. PAN, Prezesowi Honorowemu Klubu.

Program uroczystości, podczas której m.in. zaprezentowano piosenki Wojciecha Młynarskiego, przygotowała Agnieszka Greinert, natomiast studentom akompaniowali Tomasz Walczak oraz Marcin Janiszewski.

Uroczystość odbyła się w środę 22 października 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

W poniedziałek, 27 października 2014 r. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Tomasza Jakuba Michalskiego.

Laureatem trzynastej edycji Konkursu został dr hab. n. med. Krzysztof Książek, prof. UM z Katedry i Zakładu Patofizjologii, Pracowni Gerontologii Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, za cykl prac dotyczących udziału komórek mezotelium otrzewnowego i ich przedwczesnego starzenia się w powstawaniu wewnątrzotrzewnowych przerzutów nowotworów.

W niedzielę, 26 października odbyła się gala wręczenia Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus.

W tym roku z 4 nominowanych do nagrody jej kapituła wybrała na laureata Ewę Tyszko z TV TOYA.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

W dniu 17 października br. w Oddziale PAN w Łodzi odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Konferencji Instytutów Naukowych.
Na Przewodniczącego KIN jednomyślnie wybrany został prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.

Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Do nadrzędnych celów jej działalności należą: popularyzacja osiągnięć Instytutów, wymiana doświadczeń pomiędzy Instytutami oraz tworzenie właściwego klimatu dla funkcjonowania Instytutów w Łodzi i w województwie łódzkim.