W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład pt. „W rok stulecia awangardy - o tradycjach artystycznych w Łodzi” wygłosił dr Łukasz M. Sadowski z Zakładu Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Z radością informujemy, iż Łódzki Oddział PAN powiększył się o dwóch nowych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Jana Awrejcewicza.

prof. dr hab. Andrzeja Bartoszewicza.

Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, członek Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą, otrzymała Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za książkę Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Serdecznie gratulujemy!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof.dr. Jana Michalskiego. Członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wybitnego uczonego w dziedzinie chemii hetroorganicznej i stereochemii. Twórcę Łódzkiej Szkoły Naukowej Chemii Fosforu. Twórcę, organizatora i wieloletniego Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, pełniącego wiele funkcji w strukturach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1965-89 członka Prezydium PAN, Sekretarza Naukowego Wydziału III Nauk Matematycznych,Fizycznych i Chemicznych PAN(1971-77). Twórcę, wieloletniego Prezesa i Prezesa Honorowego Oddziału PAN w Łodzi. Założyciela, Fundatora i Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji im.T.J.Michalskiego promującej młodych naukowców przyczyniających się do zwalczania chorób nowotworowych.

Straciliśmy światowej sławy Naukowca i organizatora życia naukowego w kraju i zagranicą.

W poniedziałek, 7 listopada 2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi.
Uczestnicy wysłuchali wykładów Pełnomocnika Rektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia - prof. dr hab. Waldemara Machały oraz wykładowcy Cyklu Interny Polowej Centrum - kpt. lek. Grzegorza Lewandowskiego.
Po prelekcjach goście udali się do Ośrodka Symulacji Medycznej Pola Walki, gdzie z zainteresowaniem obejrzeli pokaz dynamiczny zabezpieczenia medycznego i ewakuacji rannego z pola walki.

1   2