W środę, 27 marca 2019 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbędzie się spotkanie w Klubie Akademickim.

Wykład pt. „Zapożyczenia rosyjskie w polskim oraz polskie w rosyjskim żargonie przestępczym przełomu XIX i XX wieku” wygłosi dr Elena Nevzorova-Kmech – adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Lutowe spotkanie w Klubie Akademickim poświęcone zostanie przyrodzie, ochronie środowiska oraz związanymi z nimi wydarzeniami z obszarów kultury i sztuki. Tradycyjną prelekcję pt. „Kapliczki myśliwskie w krajobrazie Polski” wygłosi p. Andrzej Sontag - myśliwy i działacz Polskiego Związku Łowieckiego

Po wykładzie zapraszamy na tradycyjną biesiadę myśliwską.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi (I piętro Klub Nauczyciela).

Styczniowe spotkanie w Klubie Akademickim uświetnił wykład dra hab. Andrzeja Muszali – dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nawiązujący do jego najnowszej publikacji pt. „Embriologia starożytna”.

Spotkanie odbyło się 10 stycznia 2019 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Uroczyste spotkanie wigilijne połączone z koncertem kolęd w Klubie Akademickim odbyło się w poniedziałek, 17 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Listopadowe, jubileuszowe spotkanie w Klubie Akademickim uświetnił wykład pt. „Spectrum alkoholowych zaburzeń płodu – dlaczego powstaje” wygłoszony przez prof. dr hab. Hieronima Bartla, Prezesa Klubu Akademickiego działającego przy Oddziale PAN w Łodzi.

Spotkanie odbyło się 22 listopada 2018 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN.