W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie w Klubie Akademickim, które tradycyjnie poświęcone było przyrodzie polskiej.

Wykład pt. „Leśnik o pszczelarstwie” wygłosi mgr inż. Tadeusz Smejda.

Po wykładzie zorganizowano tradycyjną biesiadę z daniami z dziczyzny.

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne Klubu Akademickiego połączone z koncertem kolęd w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Podczas listopadowego spotkania w Klubie Akademickim, wykład pt. „500 lat Reformacji, historia i teraźniejszość” wygłosił ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

Wykład odbył się w środę, 29 listopada 2017 r.,

Podczas pierwszego, powakacyjnego spotkania w Klubie Akademickim odbył się wykład pt. „Współczesna diagnostyka patomorfologiczna nowotworów nerek wieku rozwojowego”, który wygłosił prof. dr hab. Józef Kobos z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po wykładzie odbył się uroczysty koncert pt. „Moje granie – muzogranie”, który prelegent wykonał we współpracy z p. Rafałem Balcerakiem z Agencji Muzycznej „Lena”.

Wykład oraz koncert odbyły się w środę, 25 października 2017 r.

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna sesja wyjazdowa Klubu Akademickiego. Tym razem, w związku ze 150. rocznicą urodzin Władysława Reymonta zwiedziliśmy Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.