Podczas majowego spotkania w naszym Klubie gościliśmy prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, znanego polskiego chemika, specjalizującego się w biochemii technicznej, biotechnologii oraz enzymologii. Nasz prelegent wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat bioekonomii. Spotkanie to odbyło się w środę, 16 maja 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Gościem kwietniowego spotkania w Klubie Akademickim była dr Hanna Krajewska, Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która wygłosiła wykład pt. Polscy odkrywcy Syberii na przykładzie Benedykta Dybowskiego. Spotkanie to odbyło się w środę, 25 kwietnia 2012 r., o godz. 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Podczas marcowego spotkania w Klubie Akademickim gościliśmy prof. dr. hab. Jerzego Bodalskiego, wybitnego pediatrę oraz znanego w świecie hodowcę liliowców, który zaprezentował nam niezwykły wykład pt. Nie tylko o medycynie…. Spotkanie to odbyło się w czwartek, 22 marca 2012 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Lutowe spotkanie członków Klubu Akademickiego miało charakter szczególny, bowiem w całości poświęcone było myślistwu. Specjalny wykład pt. Święty Hubert – patron myśliwych wygłosił Prezes naszego Klubu – prof. dr hab. Hieronim Bartel. Tradycyjną uroczystość uświetnił występ zespołu sygnalistów myśliwskich „Hubertusy” ze Świnic Warckich pod kierunkiem Romana Dobieckiego oraz odświętna biesiada myśliwska. Spotkanie miało miejsce 16 lutego 2012 r., o godz. 17.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Gościem styczniowego spotkania w Klubie Akademickim był łódzki poseł na Sejm RP – John Godson, który wygłosił prelekcję na temat planów i strategii rozwoju naszego miasta. Spotkanie to odbyło się w środę, 1 lutego 2012 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.