Podczas marcowego spotkania członków Klubu Akademickiego gościem był prof. dr hab. Sławomir Adam Gala, językoznawca oraz dialektolog, który wygłosił referat pt. Państwowotwórcza funkcja języka. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 14 marca 2011 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Lutowe spotkanie Klubu Akademickiego tradycyjnie poświęcone było myślistwu. Wspólną prezentację pt. Ambony – cztery pory roku, obrazy i muzyka przedstawili: prof. dr hab. Hieronim Bartel – Prezes Klubu (zdjęcia) oraz prof. Włodzimierz Jakiel (akordeon). Po wystąpieniu odbyła się uroczysta biesiada myśliwska. Spotkanie to odbyło się w środę, 16 lutego 2011 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Na pierwszym w 2011 roku spotkaniu w Klubu Akademickiego gościliśmy prof. dr hab. Jolantę Zawilską z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, która wygłosiła wykład pt. Nowe związki, stare problemy: dopalacze i leki OTC o działaniu odurzającym. Spotkanie odbyło się w środę, 26 stycznia 2011 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

W grudniu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków naszego Klubu. Specjalnym gościem był Chór Maria Vitae, który wykonał wyjątkowy repertuar pieśni bożonarodzeniowych. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 20 grudnia 2010 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

Podczas listopadowego spotkania członków Klubu Akademickiego gościliśmy prof. dra hab. Zbigniewa Lwa Starowicza, powszechnie znanego i cenionego seksuologa, który wygłosił wykład pt. Kontrowersje współczesnej seksuologii. Spotkanie odbyło się w piątek, 3 grudnia 2010 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.