Laureatami nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, edycja 2019 zostali:

1. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych:  dr hab. Piotr Minias prof. UŁ

2. W dziedzinie nauk technicznych:                  dr Dawid Dudkowski z PŁ

3. W dziedzinie nauk technicznych:                  dr inż. Adrian Gliszczyński z PŁ

4. W dziedzinie nauk ścisłych:                         dr Kamila Borowczyk z UŁ

5. W dziedzinie twórczości artystycznej:           dr Aleksandra Mańkowska z AMuz

 

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się (najprawdopodobniej) jesienią 2021 roku.

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 18/22 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniajace się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Laureatami  nagród edycji 2018 zostali:

1. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych     - dr Marta Woźniak-Bobińska z UŁ

2. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych     - dr Aneta Tyc z UŁ

3. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych           - dr Agnieszka Robaszkiewicz z UŁ

4. W dziedzinie nauk technicznych                           - dr Tomasz Marszałek z PŁ

5. W dziedzinie twórczości artystycznej                    - dr Tomasz Daroch z AMuz

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN.

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. składać można wnioski o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Formularze tegorocznych wniosków załączamy poniżej.

Wniosek, nauki: humanistyczno-społeczne, biologiczno-medyczne, techniczne oraz ścisłe

Wniosek, sztuka

W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Laureatami nagród edycji 2017 zostali:

1. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych     – dr hab. Wit Pietrzak z UŁ
2. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych           – dr n. med. Maciej Sałaga z UMed
3. W dziedzinie nauk technicznych                           – dr inż. Piotr Brzeski z PŁ
4. W dziedzinie nauk ścisłych                                   – dr hab. Julian Sitarek z UŁ
5. W dziedzinie twórczości artystyczne                     – dr Małgorzata Grajter z AMuz

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN.

Nagrody wręczali również Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych – prof. dr hab. Sławomir Wiak ora Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr hab. Antoni Różalski.

małe DSC00356 przycięteW dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Laureatami edycji 2016 zostali:
1. W dziedzinie nauk humanistycznych – dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński
2. W dziedzinie nauk ścisłych               – dr Kamil Niedziałomski
                                                          – dr Artur Różański
3. W dziedzinie nauk technicznych       – dr Marta Gmurek

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN.

Nagrody wręczali również Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych – prof. dr hab. Sławomir Wiak.