Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2024 r. składać można wnioski o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2023.

Formularze tegorocznych wniosków załączamy poniżej.

Wniosek, nauki: humanistyczno-społeczne, biologiczno-medyczne, techniczne oraz ścisłe

 

Wniosek, sztuka