Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Jest jednym z ośmiu Oddziałów PAN w Polsce. Oddział PAN w Łodzi ma swoją siedzibę na parterze w pałacu Kindermanna, przy ul. Piotrkowskiej.

Ostatnie wybory władz Oddziału odbyły się 26 listopada 2018 r. podczas Sesji Zgromadzenia Oddziału. Prezesem został wybrany prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych w Uniwersytecie Łódzkim, zaś wiceprezesem - prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN, dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.