Władze Oddziału

Prezes

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, członek korespondent PAN

specjalista z zakresu teorii sterowania. Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Wiceprezes

prof. dr hab. n. chemicznych Marek Potrzebowski, członek korespondent PAN.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu chemii fizycznej, organicznej i teoretycznej oraz spektroskopii, z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi