Komisja Kultury i Sztuki

Przewodniczący

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik