Komisja biotechnologii

Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Kononowicz