Komisja językoznawcza

Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk