Komisja badań nad integracją Europy

Przewodnicząca

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska