Prezydium

Prezes

Prof. dr hab. Andrzej Bartoszewicz

członek korespondent PAN

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. chemicznych Marek Potrzebowski

członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak

członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Aleksander Welfe

członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Hieronim Bartel