Komisja badań genetycznych i dokumentacyjnych nad literaturą

dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w

Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Morawiec

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Ewa Kołodziejczyk

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

dr hab. Maria Berkan-Jabłońska

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Uniwersytet Łódzki

dr Mateusz Antoniuk

Katedra Literatury Polskiej XX w.

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Paweł Sobczak

absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

doktorat w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w.

mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk

doktorantka w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w.

Uniwersytet Łódzki

Prof. Georgy Vekshin

Moscow State University of Printing Art