Komisja etyki

Przewodniczący

dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ