Komisja Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych

Przewodniczący

prof. dr hab. Barbara Nawrot