Komisja Materiałów Polimerowych

Przewodnicząca

Dr hab. Monika Gosecka, Prof. CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź
monika.gosecka@cbmm.lodz.pl

Członkowie Komisji

Dr hab. Teresa Basińska, Prof. CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Prof. Dariusz Bieliński, PŁ

Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; Instytut Technologii Polimerów i Barwników ul. Prof. Bohdana Stefanowskiego
12/16, 90-924 Łódź

Dr hab. Marek Brzeziński, Prof. CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akdemii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Dr hab. Łukasz John, UWr

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej,
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Prof. Anna Kowalewska, CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Dr hab. Marcin Kozanecki, Prof. PŁ

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Katedra Fizyki Molekularnej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Prof. Andrzej Pawlak, CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Dr hab. Joanna Pietrasik, Prof. PŁ

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Instytut Technologii Polimerów i Barwników
ul. Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź

Dr hab. Artur Różański, Prof. CBMM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź
stanislaw.slomkowski@cbmm.lodz.pl

Prof. Piotr Ulański, PŁ

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
piotr.ulanski@p.lodz.pl

Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek, Prof. CMPW PAN, Zabrze

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
autrata@cmpw-pan.edu.pl

Prof. Szczepan Zapotoczny, UJ Kraków

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
s.zapotoczny@uj.edu.pl