Rada Oddziału

  • Członkowie Oddziału PAN w Łodzi
  • Przewodniczący Komisji Naukowych Oddziału PAN w Łodzi
  • Dyrektorzy Instytutów Naukowych PAN w Łodzi
  • Zastępcy dyrektorów Instytutów ds. Naukowych
  • Rektorzy Łódzkich Uczelni Publicznych
  • Prorektorzy ds. Nauki Łódzkich Uczelni Publicznych
  • Prezes Klubu Akademickiego przy Oddziale PAN w Łodzi
  • Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
  • Członkowie Akademii Młodych Uczonych

oraz

prof. dr hab. Wanda Krajewska

prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz

prof. dr hab. Tadeusz Robak

prof. dr hab. Krzysztof Selmaj

prof. dr hab. Adam Dziki

prof. dr hab. Andrzej Gałęski