Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Jest jednym z ośmiu Oddziałów PAN w Polsce. Oddział PAN w Łodzi ma swoją siedzibę na parterze w pałacu Kindermanna, przy ul. Piotrkowskiej.

Ostatnie wybory władz Oddziału odbyły się 18 listopada 2022 r. podczas Sesji Zgromadzenia Oddziału. Prezesem został wybrany prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN, dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, a wiceprezesem Marek Potrzebowski prof. dr hab. n. chemicznych, czł. koresp. PAN, dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.