Fundacja Badań Radiacyjnych - LOGO Powstała w 1990 r. a jej fundatorami są: Politechnika Łódzka, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, PAN oraz Prezydent miasta Łodzi. Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizacji programów wykorzystania promieniowania jonizującego, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego człowieka, produkcji rolnej i spożywczej oraz zastosowań przemysłowych. Cele Fundacji realizowane są poprzez promowanie dokonań twórczych i naukowych w dziedzinie chemii i techniki radiacyjnej oraz fotochemii, jak również koordynowanie badań w tych dziedzinach.